گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده |      

 

 

   مطلب وارده  

31 شهریور ماه 1388 - 2009 Set 21

 

پيام حضور مردم

(يادداشت)

رضا سماواتي

(روزنامه حیات نو، شنبه 28 شهریور 1388)

 

راهپيمايى مردم ايران در گراميداشت روز قدس و دفاع از آرمان آزادى قبله اول مسلمين و رهايى ملت مظلوم فلسطين از ستم اشغالگران رژيم صهيونيستى ديروز برگزار شد.

اين مراسم همانگونه که پيش‌بينى مى‌شد با استقبال گسترده مردم به ويژه در شهرهاى بزرگ مواجه شد و جمع زيادى از مردم ضمن حمايت از آزادى قدس شريف نارضايتى خود را نسبت به نحوه برگزارى انتخابات دهم رياست جمهورى و حوادث پس از آن اعلام داشتند. اين عده از مردم که جمعيت آنها در شهرهاى مختلف بالغ بر هزاران نفر بود به شکلى مسالمت‌آميز اعتراض خود را مطرح کردند و خواستار پاسخگويى مسئولان به مطالبات قانونى‌شان شدند.

در اين زمينه يادآورى چند نکته ضرورى است.

1- حضور ميليونى مردم معترض، در راهپيمايى ديروز حاکى از آن است که پرونده انتخابات و حوادث پس از آن همچنان نزد بخش وسيعى از افکار عمومى مفتوح است و هنوز سوالات و ابهامات مختلفى که در اذهان باقى است که پاسخ لازم را دريافت نکرده‌است.

2- حضور انبوه جمعيت در راهپيمايى ديروز نشان داد که برخوردهاى خشن و قهرآميز گذشته نه تنها ثمرى نداشته که در مواردى موجب افزايش انگيزه معترضين شده است.

3- جريان افراطى حامى دولت تاکنون تصور مى‌کرد با ابزارهاى تبليغاتى اش‌توان القاى مطالب مورد نظر را به افکار عمومى دارد. اما راهپيمايى ديروز نشان داد که در اين زمينه توفيق چندانى به‌دست نيامده است.

4- حضور پرشور و انبوه مردم در شهرهاى مختلف و به ويژه شهرهاى بزرگ نشان مى‌دهد که مطالبات و اعتراضات مردم مختص يکى دو شهر و يا پايتخت ايران نيست و طيف وسيعى از مردم ايران در شهرهاى مختلف را شامل مى‌شود.

5- به نظر مى‌رسد برنامه‌هايى نظير پخش اعترافات متهمان و نحوه برگزارى دادگاه‌ها با وجود هزينه‌هاى مادى و معنوى فراوانى که به نظام تحميل کرده نه تنها در اقناع افکار عمومى موفق نبوده که بر ابهامات قبلى نيز افزوده است.

6- راهپيمايى روز قدس با متن و حاشيه‌هاى فراوان هر بيننده‌اى را به قضاوت وامى‌دارد. مى‌توان از کنار اين راهپيمايى به سادگى عبور کرد و حاشيه‌هاى آن را ناديده گرفت و همچنان نگاهى خوش‌بينانه داشت اما اين مراسم لايه‌هاى مختلفى دارد که بايد نگاهى هوشمندانه و توأم با دورانديشى به آن داشت. مردم ايران ديروز نشان دادند که بر سر منافع ملى يکپارچه‌اند و همانگونه که رهبرى نظام تاکيد داشته‌اند از اقدامات تفرقه‌انگيز و خلاف مصالح و منافع ملى اجتناب مى‌ورزد.

راهپيمايى ديروز نشان داد که مردم با دخالت بيگانگان مخالفند و در چارچوب نظام در قالب‌هاى مسالمت‌آميز خواستار احقاق حقوق خود هستند و مسئولان نيز موظفند با حسن تدبير و مشورت دلسوزان و علاقه‌مندان به نظام و انقلاب چاره‌انديشى کنند.

 

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  بایگانی مطالب وارده