گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده |      

 

 

   مطلب وارده  

01 خرداد ماه 1388 - 2009 May 22

 

 

ایران باید در جهان تجدید چهره کند

 

احسان شریعتی با اشاره به انتخابات دهم:

 

ایسنا: احسان شریعتی فرزند دکتر علی شریعتی با اشاره به انتخابات آتی گفت: در گذار به دموکراسی، با توجه به همه اشکالاتی که داریم در سالی هستیم که باید باز ایران تجدید چهره ای در جهان کند بنابراین به عنوان روشنفکر و یکی از وارثان این میراث عظیم که بزرگان برای ما به جای گذاشته اند، مسوولیتی داریم.دکتر احسان شریعتی در نشستی با عنوان نهادهای صنفی در گذار به دموکراسی در مشهد برگزار شد، خاطرنشان کرد: اکنون در یک سال انتخاباتی هستیم و سه دهه از انقلاب ایران گذشته و برای ما روشنفکران مذهبی پیش و پس از انقلاب همیشه این سوال مطرح بود که ما به هر حال تعهد اجتماعی داریم که اصولاً آموزه های دینی و ایدئولوژیک مان ما را ملزم می کند که نسبت به سرنوشت کشورمان تعهد اجتماعی داشته باشیم و ما همیشه سیاسی بوده ایم به این معنای شریف کلمه که اهتمام به امور مسلمین داشته و به درد مردم همدردی نشان داده ایم؛ بنابراین نمی توانیم نسبت به سرنوشت کشور، مردم و تمدن بزرگ ایران بی تفاوت باشیم.وی ادامه داد: بنابراین نهایتاً با جمع بندی که امروز داریم فن سالاری، تکنوکراسی و بوروکراسی مشکل ما نیست چراکه ما در دوره رضاخانی و پهلوی فن سالاران بزرگ و بوروکرات های قوی داشته ایم و نهادهای عرفی جدید نیز در این دوران ساخته شد اما مساله ما از نظر فرهنگی حل نشد؛ چرا که شاید به دلیل اینکه اصلاح دینی نشده بود و ما متفکران اساسی نداشتیم که راجع به تاریخ و سنت ما تسلط و آشنایی داشته باشند و همچنین دستاوردهای تجدد و جهان را بشناسند که بتوانند شیوه سومی را اجتهاد کنند.شریعتی تصریح کرد:

 طبعاً با تمام مسوولیتی که احساس می کنیم، باید مشفقانه و فعالانه در فعل و انفعالات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت داشته باشیم البته می دانیم که درد های ما دردهای ساختاری و فرهنگی است و راه حل های آن نیز طولانی مدت است؛ بنابراین سیاسی گری و عمل زدگی را که در آغاز انقلاب داشتیم امروز نداریم و همه بر این باوریم که راه حل مسائل ما راه حلی بلندمدت، فرهنگی و ساختاری است.وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تفکیک قوا در دموکراسی به این دلیل است که تعادلی در جامعه به وجود آید که همه بتوانند کنترل کنند و یک نظام قانون بنیاد ایجاد شود بنابراین یکی از نهادهایی که باید مستقل باشد نهاد فرهنگ و دانشگاه است.وی با بیان اینکه دانشگاه دارای منافع صنفی است، ادامه داد: در حال حاضر یکی از ایراداتی که به جنبش دانشجویی وارد است این است که گاهی در اعلامیه های آنها می بینیم که می خواهند درباره نظام سیاسی آینده نیز نظر دهند قبل از اینکه راجع به نظام مدیریتی خود دانشگاه وارد شده باشند؛ بنابراین لازم نیست وارد بحث هایی که به ما مربوط نیست، شویم. هرچند در همه دانشگاه های دنیا مرسوم است که احزاب حتی شعبه دارند و دانشجویان باید سیاسی باشند اما دانشگاه و نهاد فرهنگ نمی تواند وابسته به حزب و دولت به معنای حاکمیت باشد. وی افزود: نهادهای مدنی و غیردولتی باید در جامعه سازماندهی شوند و این پیش شرط دموکراسی است و فشار از پایین به ما و جامعه مدنی مربوط است و چانه زنی از بالا را به دیگران می سپاریم و با این قدرت اجتماعی است که نیروهای سنتی با مردم از طریق هیات ها و نهادهای طبیعی تاریخی رابطه ای زنده و بسیج کننده دارند در حالی که روشنفکران در انزوا به سر می برند.

 

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  بایگانی مطالب وارده