چشم انداز ایران 73 - ارديبهشت و خرداد 1391

 

 

 

 ـ تفكيك را جايگزين مناسبي براي سكولارشدن نمي‌دانم/ گفت‌وگو با دكتر مقصود فراستخواه

انحصارزدايي از دين در جهان مدرن.../ دكتر حسن محدثي

ـ فريده ماشيني؛ پژوهشگر قرآن و كنشگر مدني/ مهندس حجت‌الله مديريان

ـ نخشب؛ مردمي از تبار پاك‌دلان/ محسن بيناپور

_________________________________

چشم‌انداز تاريخ

ـ معادله «ترس» و «رقابت»/ گفت‌وگو با سعيد شاهسوندي ـ بخش بيستم

ـ درس‌هايي از تاريخ؛ سياه‌كاري‌هاي بني‌اميه/ دكتر فضل‌الله صلواتي ـ بخش بيست و هشتم

ـ تقابل استبداد با مشروطه نوپا/ حسين جليلي

_________________________________

● چشم‌انداز سياست داخلي

ـ به رنگ سياست، با طعم نفت/ فائزه حسني

_________________________________

چشم‌انداز سياست خارجي

ـ در حاشيه سوريه

ـ امريكا چگونه بايد در سوريه عمل كند؟

ـ كابينه جنگي ميت‌ رامني/ تلخيص و روح‌يابي: كمال رضوي

ـ القاعده خوب، القاعده بد

ـ آيا موجوديت اسراييل واقعاً در خطر است/ پروفسور محسن مسرت

_________________________________

چشم‌انداز كتاب

ـ دكترين شوك؛ ظهور سرمايه‌داري فاجعه/ دكترمحمدحسين رفيعي

ـ اقتدارگرايي يا شبه‌دموكراسي/ حمدالله حق‌پرست

_________________________________

ـ چشم‌ها و گوش‌ها

ـ ايران در رسانه‌هاي جهان/ تلخيص و روح‌يابي: هادي عبادي

ـ سرنوشت چشم انداز ايران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ـ توسعه پايدار با اسلام در سازوكار دموكراتيك/ مهندس لطف‌الله ميثمي

ـ زلزله‌ در آذربايجان و غلغله نژاد عشاق/ ابوطالب آدينه‌وند

_________________________________

چشم‌انداز توسعه

ـ آب اصفهان تشنه تدبير/ گفت‌وگو با دكتر مهدي بصيري اصفهاني

ـ زخم‌هايي بر پيكر مناطق كردنشين غرب/ احسان هوشمند

ـ فرامليت‌هاي نفتي فوق سياست / لطف‌الله ميثمي

ـ ديدگاه‌هاي يك كارشناس نفت/ گروه نفت

ـ اقتصاد ايران در محدوده سياست/ دكتر محسن رناني

ـ هفت‌خوان نبرد توليدگران با.../ سيدمهدي غني

ـ مشكل مسكن در ايران/ گفت‌وگو با كمال اطهاري

ـ راه‌هاي برون‌رفت از بحران مسكن/ گفت‌وگو با جواد رحيم‌پور

_________________________________

چشم‌انداز جامعه

ـ نگرشي كوتاه به تحولات آموزش و پرورش/ دكتر سيدكاظم اكرمي

ـ برنامه‌ريزي آموزش و پرورش نيازمند حوصله و تدبير/ مرتضي حاجي

ـ اجراي طرح تحول بنيادين در آموزش و پرورش/ گفت‌وگو با اعضاي كانون صنفي معلمان

ـ نگاهي به تغيير ساختار آموزشي/ شيرزاد عبداللهي

ـ نقد سند تحول راهبردي/ علي‌اكبر باغاني

ـ اقتدارگرايي و آموزش و پرورش/ سيدرحيم مدنيان

ـ آموزش و پرورش در انديشه‌‌هاي جان ديويي/ عزت‌الله مهدوي

ـ آموزش مدني/ جك كرتيندن/ برگردان: چشم‌انداز ايران ـ بخش پاياني

- انقلاب عليه مردان/ گفت‌وگو با دكتر حسين آقاجاني

 

_________________________________

چشم‌انداز انديشه

ـ نوآوري‌هاي قرآني آيت‌الله طالقاني/ گفت‌وگو با اعظم طالقاني

ـ مثلث آزادگي/ مهندس لطف‌الله ميثمي

ـ نظريه تفكيك به‌مثابه جايگزيني براي نظريه سكولاريزاسيون/ ديويد وارد ميلر/ برگردان: كمال رضوي