چشم انداز ایران 116 -  تير و مرداد 1398

 

چشم‌انداز جامعه

يك بام و چند هواي نامساعد آموزش و پرورش در ايران/ مهدي فخرزاده

كتاب‌هاي درسي و آموزه‌هاي ايدئولوژيك / محمدرضا نيك‌نژاد

كتاب‌هاي درسي در زندگي چه نقشي دارند؟/ نسرين محمدباقري

كتاب‌هاي درجه دو و آموزش مهارت‌هاي زندگي/ حفيظ‌الله مشهور

كتاب‌هاي درسي و ظرفيت آن در مهارت‌آموزي/ زهرا علي‌اكبري

جاي خالي تفكر نقاد/ علي بياتي

كتاب‌‌هاي درسي و ارتباط آن با مهارت‌هاي دانش‌آموزان/ فروغ تيموريان

ناكامي كتاب‌هاي درسي در آموزش مسائل كاربردي زندگي/ عبدالجليل كريم‌پور

 

محتوا، زير سايه عناصر ديگر/ ميزگرد با حضور جمعي از معلمان

كتاب‌هاي خوب، اما ناكام/ گفت‌وگو با مجيد ابراهيم دماوندي

كودكان، قربانيان رقابت/ گفت‌وگو با مهسا محمدحسيني و رضا عبدي

قربانيان تغييرات مداوم كتب درسي/ طيبه موسوي

مدرسه؛ نهادي عليه جامعه/ اميرعلي مالكي

نگيريد ز كودكان نشانم.../ انسيه ابراهيمي

 

چشم‌انداز تاريخ

تداوم اصلاحات پس از حكومت علي(ع)/ عبدالمجيد معاديخواه

ماركوپولوي ايراني/ رضا احمدي

دولت مصدق و درگيري‌هاي خياباني/ رحيم روحبخش

خاطرات سياسي بهمن بازرگان ـ بخش پاياني/ اميرهوشنگ افتخاري‌راد

 

چشم‌انداز سياست خارجي

اخوان‌المسلمين در برابر شش سناريو/ لطف‌الله ميثمي

فلسطين سرزمين خون و قيام/ گفت‌وگو با محمد احمدي

جوشش ديگ ناسيوناليسم عرب

بزرگ‌ترين تهديد براي امريكا، خود ما هستيم/ توماس فريدمن، برگردان: هادي عبادي

چرايي نزديكي كشورهاي اروپاي شرقي به اسراييل/ ايوان كراستف، برگردان: حسين پورخصاليان

دروغ‌هاي جنگ‌طلب‌ها/ دنيل لريسون، برگردان: هادي عبادي

ايران در رسانه‌هاي جهان

چشم‌انداز خوانندگان

 

 

 

 

     

 

آغازين

در پس رفتار ترامپ/ لطف‌الله ميثمي

نيمه پنهان جامعه/ مهدي غني

بسته‌نگار مرد خدا بود

مهندس سحابي؛ الگوي عملي و راهنماي نظري در مبارزه ملي/ فرهاد همتي

 

چشم‌انداز سياست داخلي

تن زخمي خوزستان و فاجعه‌اي تحمل‌ناپذير/ گفت‌وگو با محمد كيانوش‌راد و احسان هوشمند

از عدم مقاومت تا مقاومت فعال/ حميد نوحي

آقاي جنتي اگر جاي شما بودم!/ مهدي غني

فاجعه فرمان/ محمدعلي دادخواه

برخي  اقدامات سيدمحمد خاتمي در دوره رياست‌جمهوري/ نظام‌الدين  قهاري

تجميع نيروهاي اجتماعي براي برون‌رفت از بحران‌هاي عاجل/ كمال رضوي

چشم‌ها و گوش‌ها

 

چشم‌انداز انديشه

جامعه‌شناسي جنگ‌هاي صدر اسلام/ بهروز مرادي

كِي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد/ شهريار شفقي

معنا و دامنه رابطه انسان با خدا و خدا با انسان/ عبدالجواد فلاطوري

فرافكني و توجيه؛ دو بيماري اجتماعي بزرگ جامعه ما/ احمد كتابي ـ بخش دوم

قرائت زنده‌ياد بازرگان از اسلام/ لطف‌الله ميثمي

 

چشم‌انداز اقتصاد و توسعه

اقتصاد ايران در تنگناي تحريم‌ها/ گفت‌وگو با كمال اطهاري

تا ابد به خاطر يك اشتباه/ سجاد شجاعي

ميهمان‌هاي ابدي ديوارهاي بلند؛ تا ندهي نروي/ گفت‌وگو با عمادالدين باقي

عايدات نفتي؛ آشفتگي اقتصادي و بي‌ثباتي سياسي ‍[1352 تا 1357ه.ش]/ عليرضا بي‌زبان

پيوند اعضا از اعداميان در يك شك دكارتي/ شهره شهسواري‌فرد